Szkoła w Chmurze, na górze na niebieskim tle nad certyfikatem napis Certyfikat, na dole obrazka napis dla PSP 33

Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoła w Chmurze.

Wyróżnienie to otrzymują innowacyjne szkoły wykorzystujące najnowsze rozwiązania Microsoft dla Edukacji. 

Wszyscy nauczyciele i uczniowie mają dostęp:

  • do usługi Microsoft Office 365, dzięki czemu mogą korzystać z aplikacji Word
  • do tworzenia dokumentów, Excel - do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i stosowania formuł ułatwiających obliczenia,
  • do PowerPoint - do tworzenia prezentacji,
  • do Teams - do przeprowadzania zdalnych lekcji,
  • mają możliwość korzystania z poczty elektronicznej Office oraz gromadzenia plików w technologiach chmurowych. 

Dzięki korzystaniu z wyżej wymienionych aplikacji nasza szkoła bardzo szybko wdrożyła zdalne nauczanie i osiągnęła dobre wyniki, co zostało docenione przez Microsoft. 

Ze względu na zaangażowanie w transformację cyfrową edukacji otrzymaliśmy wyróżnienie. 

Zamierzamy nadal korzystać z usług Microsoft.

Dyrektor i dwie nauczycielki PSP 33, jedna z nich trzyma tablicę Szkoła w Chmurze

Informacja o wyróżnieniu PSP 33

Tabliczka Szkoła w Chmurze.