W grudniu uczniowie klasy 6f oraz uczniowie z klas 7 i 8 brali udział w projekcie realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji wraz z Narodowym Bankiem Polskim.

Celem głównym Projektu było zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku poprzez wzrost wiedzy i świadomości zagrożeń związanych  z obrotem pieniędzmi (w tym pieniądzem elektronicznym) oraz uczestnictwem w transakcjach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ryzyka przestępstw internetowych. 

Projekt realizuje następujące cele: 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych na rynku poprzez edukację dotyczącą zasad bezpiecznego posługiwania się pieniądzem (w tym elektronicznym) i korzystania z kart płatniczych, dokonywania transakcji, unikania sytuacji wysokiego ryzyka (wypłaty z bankomatów ulicznych po zmroku, itp.). 

2. Spopularyzowanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa finansowego na rynku poprzez realizację konkursów: video i plastycznego skierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich, oraz upowszechnienie efektów konkursów dzięki publikacji plakatów na kalendarzach ściennych oraz w Internecie, a spotów dzięki wykorzystaniu w dalszych działaniach prewencyjnych Policji oraz publikacji w Internecie. 

3. Wzrost wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie edukacji prewencyjnej dotyczącej bezpieczeństwa finansowego na rynku, w tym zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom wśród konsumentów, oraz wyposażenie ich w materiały multimedialne wspomagające działania prewencyjne na rzecz społeczeństwa.

4. Wzrost świadomości nauczycieli na temat zagrożeń czyhających na młodocianych konsumentów na rynku oraz wyposażenie ich w materiały multimedialne wspomagające prowadzenie lekcji. 

Projekt zakończył się konkursem. Tematem prac konkursowych były szeroko pojęte zagrożenia związane z zakupami i płatnościami w Sieci, lub w szerszym kontekście mogły odnosić się również do wielu innych zachowań z nimi wiązanych, np.: zagrożeń związanych z obecnością dzieci w cyberprzestrzeni (wyłudzenia pieniędzy, zakupy małoletnich konsumentów itp.) oraz bezpieczeństwa tożsamości konsumenta w Sieci i zagrożeń transakcji handlowych on-line. 

W pierwszej kategorii wiekowej dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych było to stworzenie plakatu. 

Prace zgłoszone przez naszych uczniów: 

Aleksandra Gutkowska kl. 6f  

  Julia Korycka 6f 

Aleksander Koźmiński 6f 

Gabrysia Bojarska 7a 

 

 Filip Gawrjołek 7d 

 oraz praca, która zajęła II miejsce w konkursie a jej autorką jest uczennica klasy 8c Blanka Lankiewicz

 

Bianka Lankiewicz - Laureatka konkursu plastycznego pt.: „KUPUJĘ - NIE RYZYKUJĘ!”

dla uczniów szkół podstawowych

Warto dodać, że do konkursu wpłynęło 133 prac plastycznych.
Plakat Bianki będzie umieszczony w publikacji w postaci kalendarza ściennego na 2021 rok,

który będzie rozdystrybuowany w instytucjach publicznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun szkolny projektu:

Katarzyna Pyciarz