Cele konkursu:

  • Popularyzacja działań artystycznych uczniów.
  • Promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
  • Rozwijanie kreatywności uczniów.
  • Rozwijanie zainteresowań.
  • Umożliwienie prezentacji swoich pasji.
  • Promowanie młodych talentów.

Zasady konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – VIII PSP nr 33 w Radomiu, którzy chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia lub talent.

2. Prezentacja wideo może mieć formę sceniczną, muzyczną, plastyczną, sportową (piosenka, taniec, przemówienie, kabaret, iluzja, plakat, origami, rzeźba, gimnastyka, bitbox, triki z piłką, pokaz sprawności fizycznej, itp.).

3. Zainteresowani uczniowie lub w ich imieniu rodzic (dotyczy to najmłodszych uczniów) wypełniają kartę konkursową, kwalifikującą w ten sposób kandydata do konkursu. Wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę konkursu należy przesłać na adres mailowy Organizatorek do dnia 6 czerwca 2021 roku.

Adresy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Do udziału w konkursie zapraszamy wykonawców indywidualnych.

5. Prezentacja nie powinna przekroczyć 5 minut. W czasie jej trwania, oprócz zaprezentowania swoich uzdolnień, zainteresowań, hobby…, uczestnik może krótko opowiedzieć o sobie, o powodzie wzięcia udziału w konkursie, ewentualnych osiągnięciach, planach…

6. W czasie prezentacji niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów. Występ nie może w żaden sposób zagrażać zdrowiu i życiu uczestnika konkursu.

7. Prezentację należy przesłać na adres mailowy Organizatorek do dnia 15 czerwca 2021 roku.

8. Ocena talentu będzie przebiegała dwutorowo:
a) poprzez głosowanie w postaci tzw. lajków (emotki - like i super będą podlegały zsumowaniu) na szkolnym Facebooku. Głosowanie rozpocznie się z chwilą zamieszczenia konkursowych prezentacji (najpóźniej 16 czerwca), natomiast zakończenie nastąpi w dniu 22 czerwca 2021r. o godz. 20.00. O tej godzinie zostaną zanotowane wyniki wszystkich uczestników i podane do publicznej wiadomości. Polubienia, które zostaną dodane po godz. 20.00 w dniu 22 czerwca, nie będą uwzględnione. Wygrywa uczestnik, który zbierze największą ilość głosów - polubień.

Uwaga!

W czasie trwania konkursu obowiązują zasady fair play. Komentarze negatywne i obraźliwe będą usuwane. Organizatorki zastrzegają sobie prawo do wyciągania konsekwencji wobec osób, które nie zastosują się do powyższych zasad.

b) poprzez jury powołane przez Organizatorki. Członkowie jury za każdy występ będą przyznawać punkty w skali od 0 do 5. O wyniku decyduje suma punktów.

Nagrody:

1.Organizatorki przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla osób, które zdobędą Nagrodę Publiczności w wyniku głosowania internetowego oraz Nagrodę Jury.
2.Oficjalne ogłoszenie wyników głosowania jury nastąpi w dniu 23 czerwca 2021r. na stronie szkoły i szkolnym Facebooku.
3. Przekazanie/wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi 25 czerwca 2021 r.

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Decyzja jury jest ostateczna.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kartę zgłoszenia można pobrać klikając tu.

Organizatorki
Marzena Wasilewska
Agnieszka Kutkowska