Dnia 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

To wyjątkowe święto zostało ustanowione przez UNESCO, by podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone oraz ginące. Jego celem jest także podnoszenie świadomości językowej i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę. 

W ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego wychowawcy świetlicy przygotowali prezentację multimedialną dla uczniów kl.0-3. Dzieci rozwiązywały rebusy, odczytywały łamańce językowe oraz wierszyki łamiące języki. Wykazały się dużą kreatywnością i pomysłowością podając przykłady wyrazów zaczynających się na określoną literę alfabetu, a także podczas rozwiązywania ćwiczenia Jak inaczej nazywamy

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego, szczególnie narażonego na zapożyczenia z innych języków. 

Promujmy więc poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko od święta, ale i na co dzień.

Wychowawcy świetlicy

Zdjęcia w galerii.