Pan Konrad Frysztak Poseł na Sejm RP przekazuje słowa wsparcia dla całej społeczności szkolnej w trudnej rzeczywistości nauczania zdalnego.