W dniu 21 grudnia 2020 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły przedstawili jasełka bożonarodzeniowe, które dostarczają oglądającym wielu wrażeń i wzruszeń.

W oku niejednego oglądającego pojawia się łza. W ten sposób przedszkolaki z grupy 0A swoją obecnością niosą radość i szczęście wielu oglądającym. Za każdym razem wszyscy z przejęciem, zaangażowaniem i wdziękiem odgrywają swoje role. 

Na scenie goszczą aniołowie i pasterze. Zgodnie z tradycją do Dzieciątka przybywają Trzej Królowie. 

Można zatem po raz kolejny wspólnie przeżywać historię Maryi i Józefa sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to przyszedł na świat Zbawiciel, niosąc całemu światu miłość i pokój. 

Na nasze przedstawienie przybyli: pan dyrektor Andrzej Tomczyk i panie wicedyrektorki: Lucyna Stępień i Liliana Terkner.

Zdjęcia w galerii