Rada Rodziców Szkoły PSP 33 w Radomiu w trakcie zebrania w dniu 22 września, dokonała przeglądu ofert oraz wyboru firmy ubezpieczeniowej dla uczniów naszej szkoły.

Wybrano ofertę firmy Interisk, a więc firmy ubezpieczającej uczniów w ubiegłym roku.. Oferta firmy została oceniona jako najkorzystniejsza.

Jednocześnie chcemy poinformować, iż w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku u dziecka, dodatkowe wsparcie w zakresie dokumentacji lub niezbędnych wyjaśnień, będzie dostępne u przedstawiciela rady rodziców, a bezpośredni kontakt z tą osobą jest dostępny w sekretariacie szkoły. Tegoroczna składka na rok szkolny 2021/2022 wynosi: 45 PLN. Prosimy o wpłaty w możliwie szybkim terminie.

Prezydium Rady Rodziców.