Zainteresowani rodzice wypełniają deklaracje i kwestionariusze i przekazują wychowawcom podczas zebrania lub do sekretariatu szkoły do 10  września 2021 r. do godz. 16.00.

Deklaracja do pobrania - kliknij tu

Kwestionariusz do pobrania - kliknij tu

Informacje dla szkół i placówek

Organizacja szczepień


Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny).

Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić?


Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

- zgodę rodzica,
- kwestionariusz,
- kwalifikację lekarza,
- szczepienie.


Harmonogram szczepień po wakacjach


Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

- I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,

- II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,

- III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Szczepionka przeciw COVID - 19 jest darmowa i dobrowolna.

Rekomendacje dla rodziców

- Zadbaj, aby Twoje dziecko wyspało się przed szczepieniem - sen korzystnie wpływa na działanie układu odpornościowego.

- Zachęć dziecko do aktywności fizycznej przed szczepieniem - Ćwiczenia poprawiają sprawność organizmu.

- Dopilnuj, aby dziecko nie było na czczo przed przyjęciem szczepionki - w dniu szczepienia dziecko powinno zjeść pełnowartościowe posiłki.

- Nie odstawiaj samodzielnie przed szczepieniem leków, które regularnie przyjmuje Twoje dziecko - kwestia ta powinna być skonsultowana z lekarzem.

- Rzetelnie wypełnij kwestionariusz przed szczepieniem - kluczowe jest przekazanie wszystkich informacji o stanie zdrowia dziecka.

- Pamiętaj, aby dziecko po wykonanym szczepieniu odczekało w punkcie min. 15 minut - to ważne dla jego bezpieczeństwa.

- Nie obawiaj się niepożądanych odczynów poszczepiennych u swojego dziecka - występują one rzadko i najczęściej mają łagodny przebieg. Objawy takie

jak zaczerwienienie w miejscu wkłucia lub niewielka gorączka zazwyczaj ustępują w ciągu 1-3 dni. W przypadku większego dyskomfortu należy skontaktować się z

lekarzem.

Punkt szczepień.

Zapewnia obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka.

Zapewnia i przygotowuje kadrę zespołu szczepiącego.

Zapewnia zarządzanie procesem przyjmowania przez uczniów/pacjentów szczepienia.

Zapewnia bezpieczeństwo i sprawność procesu wykonywanych szczepień i podawanych preparatów.

Zapewnia utylizację odpadów medycznych.

Zapewnia certyfikaty po podaniu szczepionki.

W przypadku organizacji punktu na terenie szkoły

Wspiera merytorycznie i organizacyjnie dyrektora szkoły lub osobę przez niego wyznaczoną do kontaktu z punktem szczepień.

Dostarcza na teren szkoły wszystkie niezbędne materiały do szczepienia, m.in. wykazane w ramach standardu wyposażenia punktu powszechnego.

Obecność rodzica podczas szczepienia dziecka

Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia dziecka.

Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na

świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia) złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem (Kwestionariusz wstępnego

wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19).


Także podczas szczepienia dziecka do lat 15 obecność przedstawiciela ustawowego/rodzica w punkcie szczepień nie jest wymagana.

Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun faktyczny). 

W szkole opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel.

Dodatkowe informacje

 Podczas szczepień należy zachować zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią COVID-19:

- osłonić usta i nos maseczką,

- zachować odstępy między osobami min. 1,5 m. 

Podczas szczepień uczniów zarówno na terenie szkoły, jak i w punkcie szczepień mogą również zaszczepić się nauczyciele oraz najbliższa rodzina ucznia (po ustaleniu z

dyrektorem szkoły lub punktem szczepień)

Osoby chętne do zaszczepienia podczas akcji szczepień organizowanej przez szkołę muszą posiadać ważne skierowanie oraz wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu

przed szczepieniem dla dorosłych.

Przydatne strony internetowe

www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19

www.pacjent.gov.pl/

www.gov.pl/web/gis/szczepienia4

www.szczepienia.pzh.gov.pl/

www.nfz.gov.pl/

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly