Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoła w Chmurze.

Wyróżnienie to otrzymują innowacyjne szkoły wykorzystujące najnowsze rozwiązania Microsoft dla Edukacji. 

Wszyscy nauczyciele i uczniowie mają dostęp do usługi Microsoft Office 365, dzięki czemu mogą korzystać z aplikacji Word - do tworzenia dokumentów, Excel - do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i stosowania formuł ułatwiających obliczenia, PowerPoint - do tworzenia prezentacji, Teams - do przeprowadzania zdalnych lekcji, korzystania z poczty elektronicznej Office oraz gromadzenia plików w technologiach chmurowych. 

Dzięki korzystaniu z wyżej wymienionych aplikacji nasza szkoła bardzo szybko wdrożyła zdalne nauczanie i osiągnęła dobre wyniki, co zostało docenione przez Microsoft. 

Ze względu na zaangażowanie w transformację cyfrową edukacji otrzymaliśmy wyróżnienie. 

Zamierzamy nadal korzystać z usług Microsoft.